Slik fjerner du en Bore Sight

Ved hjelp av en bore sighter til sight- i din rifle er rask , effektiv og sikker . Boringen sighter lar deg sight- i din rifle uten å måtte fyre den . Bore sighters kommer i to varianter , optisk og laser . Laser boresighters er tilgjengelige i sluttmonterteller kuleformedestiler ; bullet - formet lasere er satt inn i rifle handling . Optisk borings sighters er festet til enden av sylinderen av enten en magnet eller en spindel som er satt inn langs løpet. Riktig fjerning og lagring av en boring sighter er en enkel prosess . Instruksjoner
Laser Bore sighter fjerning
en

Slå av laser bore sighter ( hvis sluttmontert) , eller åpne rifler handling ( hvis bullet - formet) . Bullet - formet bore sighters løsner når fjernet fra handlingen .
To

Fjern batteriene fra boringen sighter . Lagring av boringen sighter med batteriene på plass reduserer batterilevetid og kan muligens skade bore sighter .
3

Oppbevar laser bore sighter på et tørt sted .

Optisk Bore sighter fjerning
4

Fjern boringen sighter arbor fra slutten av løpet , eller slå av boringen sighter magnet .
5

tilbake boringen sighter til sin sak .
6

Oppbevar den optiske bore sighter på et tørt sted .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)