Florida Machine Gun Laws

er Florida lover om eierskap og bruk av maskingevær funnet i avdeling 46 , kapittel 760 , av de statlige lover . Enhver våpen som kan avfyre ​​eller justeres for ild, er mer enn en kule som et resultat av en enkelt avtrekk definert som et maskingevær . Florida tillater borgerne å eie maskingevær hvis innbyggerne oppfylle visse kriterier . Juridisk Eierskap

Å eie et maskingevær i Florida , må du ha godkjenning fra Federal Bureau of Alcohol , Tobacco , Firearms and Explosives og må skaffe pistolen fra en klasse tre føderale våpenforhandler . Du må være minst 21 år gammel , har ingen narkotika-eller alkoholmisbruk problemer, være mentalt friske og aldri dømt for en forbrytelse . Du må sende inn ATF Form fire til byrå og betale en $ 200 føderal overføre skatt .
Lovlig bruk

Maskin våpen kan brukes i henhold til lokale og føderale lover . Militært personell , kan medlemmer av National Guard og polititjenestemenn lovlig bære og bruke disse våpnene på vakt .
Ulovlig bruk

Firing et maskingevær i løpet offentlig brukte veier, parker eller alle steder der folk er sannsynlig å montere er mot Florida loven . Forsettlig skyte et maskingevær for å forårsake skade eller skade er en første -graders forbrytelse med en mulig straff på livsvarig fengsel . I en tid med sivil uro , militært personell og lov håndhevere er unntatt fra denne loven .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)