Slik bruker du en Variable omfang for en Range Finder

En variabel strøm omfang kan brukes til å fastslå rekkevidden med omfang er trådkors og en enkel matematisk formel. Mange variable scopes har trådkors som har alt merkene langs sin lengde , vanligvis i form av streker eller prikker . Hvis omfanget ikke er utstyrt med rekkevidde merker på trådkorset , kan du fortsatt finne utvalg av omtrentlig anslag . Den algebraiske ligning bestemmer område i meter. Hvis du ønsker utvalg i en annen måling , må du konvertere distance.Things du trenger
Scope med rekkevidde merkene arkiv Kalkulator
Avstand omregningstabell på
Vis flere instruksjoner

1.

Prøv å finne en kjent høyde i meter av et objekt på skytebanen . For eksempel en lastebil som er ca 6 - meter høy ville måle to meter .
To

Sikte omfang på målet . Line opp den horisontale trådkors med bunnen av objektet .
3

telle antall avstandsmerkenetil toppen av objektet . Hvis toppen er innenfor gapet mellom gående merker, estimere prosenten anvendes. For eksempel , hvis toppen er omtrent halvveis mellom avstandsmerkene, ta det opp som " 0,5 ".
4

Del høyden på objektet ved området mark , og multipliser svaret med 1000 . Hvis objektet er to meter høy og teller serien mark er 2,5 , ville ligningen din lyde: ( 2 ÷ 2,5 ) x 1000 = 800 Rekkevidden er 800 meter
. .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)