Hvordan Lås Bolt Open på en SKS

SKS rifler var de primære rifler av den sovjetiske hæren i 1950. De har siden blitt et av de mest populære overskudd rifler som brukes av amerikanske skyttere . De rifler er relativt billig , nøyaktig og enkel å bruke . Riflen har en intern avis og en sikkerhetsmekanisme på avtrekkeren vakt . Geværet er lik den samtidige amerikanske rifler av den tid , som for eksempel M1 rifle , idet bolten på SKS rifle er utformet for å låses i den bakre stilling etter at den går ut av ammunisjon . Instruksjoner
en

Engasjere sikkerheten og trekke tilbake på bladet utgivelsen ligger foran avtrekkerbøylen ; bladet vil svinge fremover . Fjern eventuell ammunisjon fra magasinet og låse den på plass igjen
to

Rett rifle i sikker retning og trekk betjeningshåndtakettil full bakre posisjon . ; hvis det er en patron i kammeret , vil det løse ut når bolten trekkes .
3

Slipp betjeningshåndtaket . Bolten vil forbli låst i åpen stilling .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)