Hvordan Kalibrer Leapster 2

Kalibrere Leapster 2 bidrar til å sikre at stylus penn og apparatets funksjon skikkelig . Leapster 2 er en håndholdt barns læring enhet . Når enheten ikke er kalibrert , kan det ikke svare på den stylus penn . Uten stylus penn , vil du ikke være i stand til å bruke enheten som det var ment. Instruksjoner
en

fjerne spillet patronen fra Leapster to , hvis det er satt .
To

Slå på enheten . Trykk og hold inne " Hint" eller spørsmålstegnknappen mens det begynner . Slipp knappen når menyen vises .
3

Trykk på "A " for å få tilgang til innstillingene kalibrerings .
4

Trykk på de ulike trådkors på skjermen med pekepennen penn til prosessen er fullført. Start Leapster to når du blir bedt om å fullføre kalibreringen .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)