Gass Airsoft Guide Rifle

Airsoft replica rifler kommer i tre typer: våren , gass og elektriske ( eller Airsoft Electric Gun ) . Spring - baserte rifler er vanligvis den billigste , mens AEG er vanligvis den dyreste . Gass

gassdrevne Airsoft rifler drive plast BBs ved hjelp av en trykksatt gass .
Vanlige Gasser

Gasser brukte inkludere " grønn gass , " HFC134a , CO2 og nitrogen .
Brann stil

En gassdrevne Airsoft pistol kan enten være halvautomatisk eller helautomatisk , avhengig av modell .
Blowback

en av funksjonene i noen gass Airsoft rifler i særdeleshet er " blowback ", som bruker noe av gass under trykk for å simulere en rekyl når avfyring .

juridiske bekymringer

lovligheten av Airsoft våpen kan variere sterkt på tvers av jurisdiksjoner . Du bør finne ut hvordan din lokalitet regulerer imitasjon skytevåpen som Airsoft rifler før du kjøper en.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)