Er lavalamper Dangerous

The lava lampe debuterte i 1963 ? ; opprinnelig kalt Astro lampe og oppfunnet av Edward Walker , det var en 15 - årig ​​prosjekt i å gjøre. Disse lampene har vært et fast innslag i den amerikanske hjem for folk unge og gamle i mange år , og trenden ser ikke ut til å gå hvor som helst når som helst snart . Glass
p Som med noen glass tilbehør , kan disse lampene utgjøre en stor fare hvis håndtert feil og ødelagt. Glass av alle slag bør holdes utilgjengelig for små barn . Lavalamper skal håndteres med forsiktighet .
Heat

En lavalampekan bli veldig varmt , spesielt hvis venstre på lenger enn beregnet , og bør aldri bli rørt mens slått på . Hvis lava lampe er ødelagt , kan det oljebaserte væsken inni være ekstremt varme og bør unngås til det er avkjølt .
Elektrisitet

Enhver elektrisk apparat må brukes med nødvendig forsiktighet og bør holdes borte fra alle vannkilder . Bruk alltid riktig pære til din lampe og sørge for at alle ledninger er i god stand for å unngå brannfare .
Brann

Lava lamper kan bli ekstremt varmt å ta på og derfor må holdes i ryddig mellomrom . Papir kan lett antennes av varmen av noen lavalamper og kunne utgjøre en alvorlig fare .
Explosion

Lava lamper må aldri plasseres på komfyren eller oppvarmet av noe annet middel enn den tiltenkte måte , med riktig wattstyrke pære . Misbruk kan føre til livstruende skader etter eksplosjonen .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)