Hvordan til å kreve et VRC Helikopter

The VRC helikopter er en liten , batteridrevet fjernkontroll helikopter leketøy beregnet på barn i alderen ti år og oppover. Den VRC helikopter har et oppladbart batteri som lades ved hjelp av batteriene satt i laderen . Piloten kan styre helikopteret ved hjelp av en liten joystick , eller en helningssensor innebygd i kontrolleren . Når helikopteret starter flyr sakte , eller ikke vil fly høyt nok , batteriet i helikopteret trenger recharging.Things du trenger arkivstjerneskrutrekkerarkiv 6 x "C" batterier på
Vis flere instruksjoner
en

Snu laderen over og fjern de to skruene som holder dekselet på batterirommet ved hjelp av en stjerneskrutrekker . Sett skruene og dekselet til side .
To

Installer batteriene i henhold til illustrasjonen i batterirommet .
3

Sett batteridekselet og sett skruene . Ikke press skruer , eller du kan skade laderen . Slå laderen høyre side opp .
4

Kontroller at strømbryteren på VRC helikopteret er i " OFF" posisjon .
5

Sett inn strømkabelenpå laderen inn i ladeportenpå undersiden av helikopteret .
6

Slå på strømbryteren på laderen til " oN" posisjon . Den røde LED -indikatoren vil slå seg på , og den grønne LED -indikatoren blinker grønt som helikopter kostnader. Helikopteret er klar til å fly når den grønne ladelampen slukkes.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)