Hvordan koble en Excel Ignition DLE55

En RC flyet er en type radiostyrt modellfly fjernstyres av en mottaker som sender signaler til servoer i flyet , flytting av kontrollflater i samordning med plasseringen av styrespaker på senderen . Dette i sin tur påvirker hastigheten , heis , og overskriften på flyet. Den Accel ( uttales " Excel " ) DLE55 motoren er konstruert for bruk i RC fly , noe som gir deg en høy mengde effekt og lav vekt . Installere sin coilen riktig er avgjørende for å unngå kortslutning og brann . Instruksjoner
en

Koble høyspent -kontakten på coilen til tuppen av tennpluggen med den medfølgende isolert ledning . Den høye spenningen terminalen er øverst på midten av spolen , med den dype kontakten .
To

Koble kroppen av tennpluggentil den positive terminalen på coilen .
side 3

Kople batteriet fra motoren til den negative terminalen på coilen .
4

Mount den medfølgende 1/2-inch skum på alle sider rundt tenningsmodulen til holde den på plass og unngå skader fra vibrasjoner . Din tenningen spiral installasjonen er nå fullført .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)