# >> Hobbyer, spill > >> leker >> Barbie >>

Slik Skift batterier i Barbie Bug

Barbie kan kjøre , også, i en fjernstyrt Volkswagen Beetle . Etter bruk , vil denne bilen krever en endring av batterier både i bilen og fjernkontrollen . Mens denne Barbie dukken stor bil er et barns leketøy , bør bare en voksen bytte batterier i det av sikkerhetsmessige grunner . Med en rask endring av batteriene i Barbie Bug , kan barnet gå tilbake til å kjøre henne dukken rundt tidligere i fjernstyrteBarbie Bug.Things du trenger
Barbie Bug med fjernkontroll
Phillips skrutrekker
4 " C " batterier
en 9 - volts batteri på
Vis flere instruksjoner
en

Snu bilen opp ned og snu den på /av -bryteren til " off " posisjon .
to

Skru ut skruen som holder den nederste batteripanelet.
3

Løft batteriet panelet og fjern de gamle batteriene .

4

Sett fire "C" batterier i bilen med de flate sidene mot fjærene .
5

Sett batteripanelet, sikre den på plass ved å skru holdeskruen på plass igjen .
6

skru ut skruen fra baksiden av fjernkontrollen og trekke av bakpanelet .
7

Trekk den gamle 9 - volts batteriet ut av fjernkontrollen .
8

Installer den nye 9 - volts batteri med den positive ( + ) terminal på høyre og den negative ( - ) . terminal på venstre side
9

Set bakdekselet på fjernkontrollen og skru inn skruen for å holde dekselet på plass .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)