Hvor å Test en Coil på en båt

En spiral er en viktig del av enhver motorens tenningssystem. Disse spoler er bygget opp av en primær og en sekundær krets som overfører energi fra batteriet til motoren på båten . En defekt spole vil hindre motor avfyring eller vil gjøre motoren vanskelig , noe som igjen kan ødelegge motoren. En enkel måte å teste motstanden til spolen ligger ved bruk av et voltmeter . Hvis ønsket elektrisitet klarer å kjøre gjennom måleren , vet du at du har en defekt coil.Things du trenger
Volt /ohm meter på
Vis flere instruksjoner
1

Finn den primære krets som er koblet til batteriet. De positive og negative terminalene til spolen er koblet til primærkretsen . Koble fra begge terminalene .
2

Koble fra tennpluggledningenfra spolen tårnet. Den ledning er koblet til den sekundære krets. Pass på at du kobler alle disse ledningene før testing spolen eller deres spenning vil forstyrre testen .
3

Slå på volt /ohm meter . Pass på å sjekke at måleren leses ohm og ikke spenning eller AC /DC strøm .
4

Sjekk ohm mellom de positive og negative terminaler. Nivået skal være et sted mellom 0,02 og 0,04 ohm , da dette er den optimale lesing. Hvis det er utenfor dette området av en større margin (dvs. over 1 ohm ) , har du en defekt coil.
5

Sjekk ohm mellom spolen tårnet og negativ spiral terminal. Den optimale lesing bør være mellom 8 og 11 ohm. Hvis det er utenfor dette området innen 1. ohm , har du en defekt kabel.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)