Hvordan fjerne fat fra en CVA Wolf Muzzle Loader

CVA er en fireams produsent som produserer rimelige munnladningsrifler. Ulven er en break- aksjon design, noe som betyr at fat hengsler ned like foran handlingen å sette inn en # 209 primer. Muzzleloaders er lastet med svartkrutt eller svartkrutterstatninger. Svartkrutt foulet raskt boringen etter noen skudd. Du må rengjøre fat begroing og lett olje boringen for å opprettholde nøyaktighet og pålitelighet. Fat av CVA Wolf er avtagbar for å gjøre renseprosessen easier.Things du trenger
Spårskruvmejsel
Vis flere instruksjoner
1

Pass på at rifle losses .
2

Bruk skrutrekker til å skru av forskjeftet skruen. Ta av forskjeftet fra rifle .
3

Trekk breeching spaken bakover for å låse opp handlingen.
4

Bryt handlingen åpen ved å vippe fat fremover. Løft fat fra mottakeren.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)