Hvordan Les Engineering Maps

er et kart som er utviklet for en bygning eller struktur referert til som en blåkopi . En blåkopi er en skisse eller skjematisk som detaljer på design og funksjon av en struktur . Det kan være forvirrende å tolke uten kunnskap om hvordan å lese denne dokumenttypen. Lære de ulike symboler og hva de mener vil tillate deg å lese et ingeniør kartet. Instruksjoner
1

Bestem skala som kartet prosjektering er satt , for eksempel 01.08 til 01.04 skala . Skalaen er størrelsen av bygningen eller struktur i forhold til kartet. En bygning for en 1/8 skala kartet er åtte ganger så stor som på kartet.
2

Lær de ulike symboler som brukes til å skildre objekter i kartet. For eksempel indikerer en "X" omgitt av en firkantet plasseringen av en dusj . Hvis en "X " er i et rektangel det indikerer et vindu.
3

Se etter en rekke sirklet på dokumentet. Dette indikerer at det er en annen side med en mer detaljert tegning .
4

Noter eventuelle forkortelser som brukes på kartet. Disse er vanligvis brukes til å skildre en måleenhet som " DP" for dybde og " DIA " for diameter .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)