DIY Donut Gasket

Donut pakninger er runde gummi biter som brukes i mekaniske enheter og andre trykksatte systemer . De passer ofte rundt rør , så vel som på innsiden av sammenføyde rør. Bygg din egen pakning i en workshop med bruk av pakningsmaterialeog en søyleboremaskin . Noen søknader om donut pakninger krever temperatur - sensitivt materiale ; donut pakning for motorer skal være i stand til å tåle ekstremt høye temperatures.Things du trenger
Gasket materiale
Drill trykk
4 - tommers C-klemmer , 4
Målebånd
borsett
Hole punsj satt
Grinder
Vis flere instruksjoner
en

Legg din pakningsmateriale på drill trykk plattform , og slå ned alle fire hjørner av materialet ved hjelp C-klemmer . Sentrum av materialet skal være rett under stedet som monteres borekronen .
To

Finn en borekrone størrelsen på den innvendige diameteren av den planlagte donut pakning i din borsett . Bore et hull gjennom sentrum av pakningsmaterialet . Ikke flytt pakningsmaterialet .
3

Finn en hullmaskin som har en innvendig diameter på den utvendige diameteren på din planlagte donut pakning . Fest denne biten inne i søyleboremaskin , og bore inn i pakningsmaterialefor å fjerne din donut pakning fra materialet .
4

Monter den ferdige pakningen til sin endelige plassering . Hvis plasseringen er avrundet , runde hjørnene av pakningen ved hjelp av vinkelsliper . Vær forsiktig så du ikke å ta av for mye materiale .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)