Hvordan får form & Størrelse på Fins Påvirke Flight of a Rocket

? De fleste rakettene har en slags fin system i ryggen for å bidra til å stabil raketten . Dette gjelder for alle slags rakett , enten det er en rakett , hobby rakett eller romrakett . Størrelsen og formen på finnen på raketten påvirker den samlede ytelse, hastighet og høyde at raketten får . Det er mye matematikk bak fysikken i rakett finnene , men de prinsipper som er involvert er ikke vanskelig å forstå . Formål

Formålet med rakett finnene er å stabilisere en rakett , og hjelpe dem videre i en bestemt retning uten vingler , fallende, bla over eller plutselig endrer retning . Finnene også bidra til å kontrollere hastigheten av raketten som den løfter opp i luften. Uten svømmeføtter , ville en rakett være mye mindre aerodynamisk , noe som ville forstyrre rakettens evne til å skyte høyt og rett til værs . For en rakett for å være vellykket , må den ha finnene som kan hjelpe raketten beholde sin tiltenkte banen .
Størrelse

Størrelsen på rakett finnene kan ha et stort effekt på resultatene av raketten . Finnene som er for små vil ikke gi noen stabilitet, og raketten blir da gitt av elementene , og vil sannsynligvis falle ned på bakken plutselig . Finnene som er for store vil føre til at raketten til å ha for mye luftmotstand , som vil hindre den fra å fly like høy . Den beste måten for å bestemme den riktige størrelse av en fin er å binde en 6-fots hyssing til midten av raketten . Plasser de foreslåtte ribber på baksiden av raketten . Spin raketten rundt i en sirkel ved slutten av strengen. Hvis raketten forblir stabil , da finnene er riktig størrelse .
Shape

Formen på rakett er finnene faktisk har mindre innflytelse på raketten enn mange mennesker tror . Vanligvis blir lengre og tynnere finnene , jo bedre stabilitet vil de gir, men dette er ikke alltid tilfelle. De fleste Finnene er trekantet i form, men også andre formvariasjoner er også brukt. Formen på finnen vil endre måten at raketten presser mot luften. Jo større profil av finnen , jo større luftmotstand på raketten . Strømlinjeformede finnene vil hjelpe raketten skjære gjennom luften .
Antall

Antallet finnene kan påvirke ytelsen til en rakett . Finnene må være jevnt plassert rundt raketten til å fordele vekten av raketten , og luftmotstanden jevnt. Så lenge det er en enda plass mellom finnene , spiller det ingen rolle hvor mange det er . En fin vil ikke gi nok stabilitet , men to eller flere finnene vil gi nok stabilitet for de fleste små - sized raketter . Mange bruker mellom tre og fire finnene for maksimal stabilitet .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)