DIY : CO2 Fylling

Karbondioksid kan komprimeres og legges inn i luftflasker som deretter brukes til krafttrykkgassystemer. Hvis du opprettholde et akvarium eller spille paintball , så du har sikkert brukt en CO2 tank før . Uunngåelig , vil gassen innsiden av CO2 tanken til slutt kjøre ut , at du må fylle tanken . Hvis du har tilgang til et større CO2 tank som inneholder en påfylling dyse , er det lett å fylle tanken selv. Instruksjoner
en

Koble refill -kabelen som kommer ut av den større CO2 tank til toppen av CO2 tank .
To

Skru refill cap på toppen av CO2 tank du skal legge papir for å sikre noen gasslekkasjer ut når du begynner å fylle den .
3

Trekk ned gasshendelenkoblet til større CO2 tanken på slutten av refill gassledningen å begynne å slippe gass ut av større CO2 tank .
4

Overvåk manometeret på større CO2 tank og holde påfylling mindre tank til trykket som er angitt på måleren når sin maksimale verdi .

5

Dra spaken i motsatt retning for å stoppe strømmen av gass i mindre tank og avslutte påfylling prosedyren .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)