Opplæring for Landing en Helikopter

Landing et helikopter trygt krever nøye koordinering av de sykliske , kollektive og yaw pedaler . Glatte landinger ta praksis og perfeksjonere dem er en integrert del av å lære å fly . Flyge

Helikoptre fly takket være heisen produsert av sine rotorer, eller airfoils . Piloter bruker tre primære kontroller --- det kollektive , sykliske og pedaler --- å justere hastigheten på luftstrømmen gjennom rotorene , endre retning og drive halerotoren . Halerotoren benekter momentet skapt av de viktigste rotorer , som ellers ville føre til at helikopteret å spinne under dem .
Landing

Piloten må først finne et egnet landings området , enten en helipad , eller hvilket som helst område fritt for trær og kraftledninger . Den kollektiv og syklisk brukes for å oppnå en kontrollert nedstigning , og for å senke lufthastigheten . Når over landingssonen , bringer piloten helikopteret til en hover og deretter senker den kollektive for å bringe den i bakken sakte .
Autorotasjon

Ved motorhavari , kan autorotasjon helikoptre for å gli ut som fly. For å opprettholde en konstant rotasjoner per minutt ( rpm ) gjennom svevet , må den kollektive senkes umiddelbart å tillate luft å passere gjennom rotorene for en kontrollert nedstigning før fakling ( pitching nesen opp ) for å redusere lufthastigheten . Piloten kan deretter sveve til bakken .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)