Hvordan koble opp en Xbox 360 via en HDMI til en mottaker

Hvis du bruker en HDMI -kabel til å koble Xbox 360 til TV-en , kan du bli forvirret med hensyn til hvordan du også koble konsollen til mottakeren . Tross alt , har bare HDMI-kabelen en plugg som overfører lyd og video , i motsetning til komponent kabler , som har separate lydinnganger . Du kan fortsatt oppleve surround lyd gjennom mottakeren ved hjelp av en digital lydkabel , som sender konsollens lyden til mottakeren , snarere enn til TVen via HDMI cable.Things du trenger
Digital lydkabel

Vis flere instruksjoner
1

Slå av Xbox. Mottakeren og TV kan være på eller av .
2

Koble HDMI-kabelen til Xbox og TV , om nødvendig. HDMI - utgang er på baksiden av konsollen.
3

Hekt digital lydkabelen inn på baksiden av konsollen , som ligger på venstre side av HDMI - utgang .
4

Plugg den andre siden av digital audio ledningen inn i mottakerens digitale lydinngang. Se mottakeren brukerhåndbok hvis du er usikker på hvor den digitale lydinngangen ligger .
5

Slå på mottakeren om nødvendig, og endre inngangsinnstillingen til " Digital Audio. "

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)