Hvordan komme gjennom keiser Sario palass i LittleBigPlanet

I « LittleBigPlanet », tar du på deg rollen som en liten figur som heter Sackboy som han går gjennom ulike oppdrag for å samle ulike gjenstander . Et slikt element er et egg , oppnåelig bare ved å løse et puslespill keiser Sario har igjen for ham i hans palass . Til å begynne med , kan det synes vanskelig oppgave , men det har en enkel løsning . Du må angi hvert dyr i et rom på riktig side av rommet , og har du to rom for å kunne fullføre denne oppgaven . Instruksjoner
en

Spill gjennom spillet til du kommer keiser Sario palass .
To

Skyv tiger , slange , fugl og drage på høyre side av det første rommet . Skyv tiger , slange og fugl hele veien til høyre side av rommet . Skyv slange , fugl og dragen til venstre side av rommet . Skyv tiger og slange helt til venstre side av rommet . Flytte inn på det andre rommet .
3

Skyv tiger og slange helt til venstre side av det andre rommet . Skyv tiger , slange , fugl og dragen til venstre side av rommet . Skyv slange , fugl , drage og tiger til høyre side av rommet . Skyv tiger , slange og fugl til høyre side av rommet . Du vil høre musikken spille når du skal presse dyrene på plass .
4

Gå til egget på din rett til å samle den.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)