Hvordan du slår på en Rocket PS3 Headset

The Rocket er et Bluetooth headset for Sony PlayStation 3. headset lar deg kommunisere med andre spillere når du spiller multiplayer spill på PlayStation Network. Slå den Rocket på er så enkelt som å trykke på "Power" -knappen , men det er ikke nok til å få enheten fungerer. Du må slå på headsettet og deretter koble den hvis du ønsker å bruke den med din PS3. Instruksjoner
1

Koble USB-ladekabel inn i den nederste kanten av Rocket headset . Plugg strømuttakettil et strømuttak og la ladeheadsettet til det blinkende lyset blir gul /grønn . Koble fra USB-ladekabel .
2

Slå på PlayStation 3. Åpne menyen "Innstillinger" fra hovedskjermbildet , og velg deretter " Tilbehør Settings".
3

Velg " Register Bluetooth-enhet . " Velg " Manage Bluetooth-enheter . "
4

Velg " Ja ", og deretter velge "Start Scanning. " Trykk og hold inne "Power" -knappen på hodesettet i to sekunder for å slå på hodesettet .
5

Enter " 0000 " som passord på skjermen . Rocket hodesettet er nå koblet sammen med PS3 .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)