Hvordan Rig en mikrofon på en PS3

PlayStation 3 er en spillkonsoll utviklet av Sony Corporation. Sony tilbyr en trådløs Bluetooth- headset som inkluderer en mikrofon for bruk med PlayStation 3. En mikrofon er en nyttig enhet for multiplayer online gaming som det vil tillate deg å snakke med dine venner. Mikrofonen headsettet har en lader som brukes til å lade batteriene . Headsettet kommer også med en proprietær USB -kabel for å lade device.Things du trenger
Bluetooth trådløs PS3 headset
USB-kabel på
Vis flere instruksjoner
1

koble USB- kabelen til en tilgjengelig port på PlayStation 3 , og koble den andre enden til ladestasjonen .
2

Slå på PlayStation 3.
3

Sett hodesettet i ladeholderen. Du vil se et rødt lys vises i to sekunder . Lyset indikerer at enheten lades. La headsettet å ta betalt for tre timer .
4

Koble USB-kabelen fra laderen og deretter fjerne headsettet .
5

Koble USB-kabelen til mikrofonen headset . Du vil se et grønt lys vises i to sekunder på hodesettet varsler deg om at den er koblet sammen med PlayStation 3. Din mikrofon headset er nå tilgjengelig for bruk .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)