Slik feilsøker Buzz ! Quiz World PS3 Controllers

" ! Buzz Quiz World" er et avdrag i den vellykkede quiz spillserien for PlayStation 3 Den bruker sine egne skreddersydde kontrollerne som er ideelle for å svare på de raske brann spørsmål at spillet utgjør for spillerne . . Hvis dine kontrollerne er feil , er det flere metoder for å kontrollere at de er synkronisert og fungerer. Instruksjoner
en

Trykk ned på en knapp på kontrolleren . Kontroller at den blå lysdioden på enheten blinker på og av . Trykk på "Power /Lock " glidebryteren fra deg på siden av kontrolleren hvis lyset ikke viser ; sin blå LED vil da blinke fire ganger etter hverandre for å vise at den er slått på .
to

Åpne batteridekselet på undersiden av enheten og erstatte de to AA-batterier med to batterier ladet . Prøv å slå på enheten igjen ved hjelp av teknikken i trinn 1
3

Trykk ned på en knapp for å sørge for at kontrolleren er riktig synkronisert til din PS3 . ; enhetens blå LED vil gå av og på , og lyset på USB- enhet som kobles til konsollen vil også komme på kort .
4

Re - samkjøre din Buzz -kontrolleren (e ) ved å trykke på glidebryteren til "Power "-merket på enheten . Hold glideren der til sin blå LED lyser hele tiden . Hold nede " Bind " bryteren på USB-enheten og vent til den blå LED til å blinke på kontrolleren for å vise at det har lykkes gjen synkronisert .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)