Hvordan kan du se om en plate sitter fast i en PS3

? PlayStation 3 er produsert av Sony Entertainment og utnytter en Blue- ray- diskstasjonen . Blue - ray-plater som brukes i forbindelse med PlayStation 3 spenner fra filmer til dataspill . Hvis du har tekniske problemer når du bruker din PlayStation 3 diskstasjonen , og mener at det kan være en plate fast i stasjonen , er det flere feilsøkingstrinn du kan ta for å fastslå alvorlighetsgraden av problemet . Dette vil hjelpe deg å finne ut om problemet kan løses hjemme , eller hvis du trenger å sende PlayStation 3 i å bli betjent . Instruksjoner
en

Trykk platen utløserknapp plassert på forsiden av PlayStation 3 for å se om platen vil løse ut som det normalt skal.
To

Trykk og hold eject -knappen nede i 10 sekunder for å bruke PlayStation 3 er " Force Eject " funksjonen . Dette fører til at systemet for å tvinge - mate ut platen .
3

Koble PlayStation 3 fra strømforsyningen, vente 10 sekunder , og koble den deretter tilbake igjen
4

Sett fjernet platen tilbake inn i stasjonen . Hvis systemet nekter platen , må du kontakte Sony support . Se Ressurser for Sony tjenester på nettsiden .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)