Hvordan få tilgang til Wii Remote

Wii fjernkontrollenhar innstillinger atskilt fra Wii generelle innstillinger som du kan få tilgang via Wii -menyen . Endre innstillinger på fjernkontrollen med volum , noe som er høyttaleren innebygd i fjernkontrollen ; endre vibrasjons innstilling, som vibrerer fjernkontrollen under visse deler av et spill ; eller reetablere Wii-fjernkontrollen er trådløs tilkobling til Wii . Instruksjoner
en

Trykk på "Home "-knappen , som har et bilde av et hus på den, i midten av Wii -fjernkontrollen. Home-menyen vises på TV-skjermen .
To

Flytt markøren over " Wii Remote Settings " på bunnen av skjermen, og trykk på " A"-knappen . Et bilde av Wii -fjernkontrollen vises på venstre side av skjermen med innstillinger som du kan justere
3

Hold markøren over " + " eller . "-" Knappene i volum rad og trykk på " A" -knappen for å heve eller senke fjernkontroll volum .
4

Flytt markøren over "På" eller "Av " i rumble rad og trykk " A" for å slå fjernkontrollens vibrasjonsfunksjonen på eller av .
5

Velg " Koble til " i rad tilkoblings å tilbakestille tilkoblingen mellom din Wii fjernkontrollen og Wii . Dette er nyttig hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal .
6

Flytt markøren over " Lukk Wii Remote Settings " for å lukke den eksterne skjermen kontrollinnstillingene.


Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)