Hvordan Rediger kameravinkler i en SSBB Replay

I 2008 slåss actionspillet « Super Smash Bros Brawl , " du kan spille som 35 forskjellige karakterer som du sloss mot hverandre . Hvis du ønsker å spare kamper du virkelig likte, kan du lagre en omkamp for å vise igjen når som helst i fremtiden . Under replay modus , kan du redigere vinkelen på kameraet for å vise andre tegn eller et annet perspektiv som ikke var mulig i den vanlige kampen . Instruksjoner
en

Load " Super Smash Bros Brawl " til hovedmenyen på gaming system .
to

Pek med Wii-fjernkontrollen på " Vault " ligger nær bunnen av hovedmenyen , og trykk " A."
3

Point på " replays " det andre alternativet av bunnen av skjermen , og trykk " A. "
4

Velg en kamp replay for å begynne å spille det . Når det begynner å spille , trykk på " Plus " knappen for å stoppe den.
5

Trykk på en av knappene på navigasjonsknappen for å rotere kameraet i den retningen.
6

Hold " 1 " og trykk på " Up " på navigasjonsknappen for å zoome kameraet inn i feltet . Hold " 1 " og trykk på " Down " på navigasjonsknappen for å zoome kameraet ut .
7

Hold " 2 " og trykker på en knapp på styrekorset for å skyve kameraet i den retningen.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)