Pil og bue Bueskyting Games for Kids

pil og bue bueskyting spill tjene en betydelig funksjon for barn utover ren underholdning ; bueskyting spill også styrke sine motoriske ferdigheter , forbedre sin hånd - øye-koordinasjon , styrke deres fantasi og gi dem et medium for å frigjøre energi og spenning . Hvis barnet ønsker å spille pil og bue spill, det er flere alternativer å velge mellom . Target Archery

Target bueskyting er spillet som oftest spilt av amatører og profesjonelle bueskyttere og er den eneste bueskyting hendelse i olympiske konkurranser . Bruke ekte eller falske piler , innebærer skiveskyting hver gutt skyte flere piler på et bestemt mål fra en fast avstand . Den markerte linjen eller avstand at spillere skyte fra kan ordnes men barna ønsker , og men vanligvis alle spillerne må skyte fra den etablerte linjen , kan yngre eller mindre erfarne barn som spiller mot eldre bueskyttere skyte fra en annen linje som representerer en kortere avstand . Spillerne objekt typisk skyte på er en rund skive med 10 konsentriske ringer og en okser - øye på senteret . Et visst antall poeng deles ut for å treffe hver enkelt ring , med de innerste ringene som tildeler flest poeng . Etter hver spiller skyter et sett antall piler på målet , er den totale score lagt opp og spilleren med høyest poengsum vinner .
3D Bueskyting

3D bueskyting er et spill hvor spillerne skyte et tredimensjonalt objekt, for eksempel en pinata , skum animalske eller striesekker . En fordel med 3D bueskyting er at spillet lar barna å flex sine kreative evner ved å etablere unike regler . For eksempel , kan spillerne velge å skyte fra en rekke umerkede avstandene , velg hvor du vil plassere objektet og bestemme hvordan å score skuddene . Vanligvis scoring avhenger av hvor pilen treffer objektet , men barna kan plassere en annen scoring verdi på ulike områder av objektet . For eksempel kan barna skyting med et skum dyr bestemmer seg for å tildele flere poeng for å slå hodet enn for å treffe beina , eller de kan velge å tildele flest poeng for å slå føttene og mindre for å treffe hodet. Når barna etablere poengverdier for ulike områder av objektet , hver spiller skyter et sett antall piler mot objektet , og bueskytter med flest poeng vinner .
Flight Archery

Flight bueskyting er en av de mest enkle og rene pil og bue spill for barn fordi den ikke innebærer noen mål . Med fokus på avstand , står hver spiller på et bestemt merke og skyter en pil så langt som mulig . Vanligvis spillere skyte en av gangen ; men de kan også stå ved siden av hverandre og skyter sine piler på samme tid . For å sikre trygghet blant barna bruker virkelige piler , må foreldrene eller veiledere alltid kontrollere at ingen spillere er plassert foran en skytter forbereder å slippe en pil . . Etter hver spiller har skutt en pil , bueskytteren som har skutt sin pil lengst vinner
cowboyer og indianere

Cowboys og indianere er et spennende spill for barn ; Men bør de bare spille med falske piler og bør alltid bruke briller eller beskyttelsesbriller når du spiller for å beskytte øynene fra skader. Cowboyer og indianere er vanligvis spilt i et verksted eller i skogen der det er mange trær , bakker og bakke variasjoner . For å spille , barna etablere de nødvendige grensene for spillet , dele spillerne inn i to lag , og lagene deretter kjøre rundt apparatet området prøver å skyte medlemmer av motstanderlaget med leketøy piler. Som kanonball , når en spiller har blitt skutt han må stå over resten av konkurransen , og det laget med den siste spilleren stående vinner spillet .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)