Hvordan beregne størrelser på Linear Impulse

Den tekniske definisjonen av lineær impuls er integralet av en styrke med hensyn til tid . Dette er ekvivalent med størrelsen på endringen i moment av en gjenstand over en tidsperiode når en kraft påføres på gjenstanden . I symboler , i = m " v , hvor I er den impuls , m er massen av gjenstanden og" v er hastighetsendring over en tidsperiode. Dette betyr at en liten kraft anvendt produserer den samme impuls over en lang tidsperiode som produserer en stor styrke på en kort tidsperiode. Instruksjoner
1

bestemme massen m ( i kilo ) av objektet ved å dividere vekten w ( i Newton ) ved tyngdekraften : 9,8 meter per sekund . For eksempel, hvis en gjenstand veier 50 N , massen av objektene er : m = 50 N /9,8 m /s = 5,1 kg
2

Trekk fra objektets endelige hastighet fra sin innledende hastighet under . det tidsintervall som måles. For eksempel si den innledende hastighet for et objekt er null, og den endelige hastigheten er 100 meter per sekund . Endringen i hastighet "v av objektet er ( 100 m /s - 0, m /e) = 100 m /s
3

Multipliser massen av gjenstanden av forskjellen i hastighetene . resultatet er størrelsen av impuls i det angitte tidsintervall. for eksempel for et objekt med m = 5,1 kg , og " v = 100 m /s , impulsen i = (5,1 kg ) ( 100 m /e) = 510 kg - m /s .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)