Hvordan graffunksjoner Vertical tangentlinjer i Kalkulus

vertikal tangent linjer på en graf, kalles asymptoter , representerer verdier på en graf med et uendelig skråning. Kurven av en funksjon f ( x ) aldri kommer i en asymptote men bare nærmer det som funksjonen går mot uendelig . Dette skjer først og fremst ved tegning av grafer for logaritmer , vilkår i henhold radikaler og rasjonale uttrykk siden det er verdier av "x" der funksjonen ikke eksisterer. Bestemmelse av nærvær og plassering av en vertikal asymptote er et spørsmål om å finne verdier , om noen, av f (x) hvor funksjonen er udefinert. Instruksjoner
1

Sett opp en ligning for å finne verdien (e ) , om noen, hvor nevneren i en rasjonell uttrykk er null , eller hvor en negativ logaritme eller rot uttrykk blir tatt. For eksempel, hvis f '( x ) = 1 /( 2 - x ), deretter ( 2 - x ) . Kan ikke lik null
2

Løs for x. For eksempel å løse for x i likning (2 - x ) = 0 funn : - x = (0 - 2) --- & gt ; x = - (0 - 2) = 2. Så denne funksjonen er udefinert ved x = 2, som er et punkt med en udefinert , vertikal tangentlinje
3

Tegn en loddrett stiplet . linje på et kartesisk rutenettet i punktet ( s ) der x = 0. Denne linjen representerer en vertikal asymptote og grafen vil nærme , men aldri røre , linjen .
4

Tegn en kurve nærmer den vertikale asymptoten fra høyre side . Rådfør funksjonen for å avgjøre om det nærmer seg enten positiv eller negativ uendelig med asymptoten .
5

Approach asymptoten så nært som du muligens kan, men ikke helt trykker på det med kurven. Grafen nærmer asymptoten til uendelig kommer vilkårlig nær, men ikke berører hverandre, linjen.
6

Gå til venstre for asymptoten . Rådfør funksjonen igjen for å avgjøre om grafen nærmer seg positiv eller negativ uendelig. Den generelle formen av diagrammet over høyre og venstre side kan være forskjellig når kurven når en viss avstand fra den asymptote men begge sider nærmer seg linje på samme måte , men muligens øker i motsatt retning (positiv eller negativ uendelig) .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)