Hvordan å rasjonalisere nevnere

Fraksjoner består av en teller på toppen og en nevner på bunnen. Røtter , eller radikaler , er den matematiske motsatte av eksponenter , med den minste radikale å være kvadratroten , representert ved symbolet & Radic ;. Den nest høyeste rot er kubikkroten , og sup3 ; & Radic ;. Det lille antallet foran radikal tegnet kalles indeksnummeret og det kan være hvilket som helst helt tall . Når et radikal vises i nevneren i en fraksjon , kan den fjernes ved en prosess som kalles rasjonalisere nevneren. Instruksjoner
1

rasjonalisere nevneren i en brøk ved først å multiplisere teller og nevner med en firkant eller kube som vil føre til nevneren til å bli en perfekt kvadrat eller perfekt kube, som er tall som radikal løsning er en hele tall. Forenkle eventuelle gjenværende radikaler , hvis mulig, og forenkle brøk, hvis mulig
2

Practice rasjonalisere nevneren med den rasjonelle uttrykk 12 /& Radic ; . Seks . Legg merke til at denne fraksjon ikke kan forenkles på dette tidspunkt fordi nevneren er under en kvadratrot mens telleren ikke er det. Bestem hva som skal multiplisere teller og nevner med å få en perfekt kube i nevneren : 12 * & Radic ; 6 /& Radic ; 6 * & Radic ; 6 = 12 & Radic ; 6 /& Radic ; 36 = 12 & Radic ; 6 /6.


3

Sjekk om den gjenværende radikale av 12 & Radic ; 6/6 kan forenkles : fordi det finnes ingen perfekte rutene for å trekke seg ut av 6, kan det ikke forenkles ytterligere. Forenkle brøken ved å dele 6 fra tallene ikke under en radikal , noe som gjør det endelige svaret 2 & Radic ; . 6

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)