Fluidtetthet Endringer på grunn av temperatur

Det er tre tilstander av materie : fast, flytende og gass. Solids består av molekyler som er sterkt tiltrukket til hverandre og danner en tett og stiv substans. Væsker og gasser er mindre tett , og har en evne til å flyte på grunn av den løse foreningen av de utgjørende molekyler. Disse væskene flyte fordi deres molekyler ikke er stivt forbundet med hverandre. Tetthet , volum og temperatur

Temperatur er et mål på hvor mye varme et stoff inneholder . Det påvirker fluidegenskapertetthet som molekyler av en substans som absorberer eller taper varmeenergi. For å beregne tettheten av et stoff , dividere massen av dens volum. Når en væske absorberer varmeenergi , dets molekyler vibrere raskere og flytte fra hverandre , øker volumet av massen og redusere den totale tetthet av stoffet .
Viskositet

A væskens indre strømningsmotstand er direkte relatert til dens temperatur . En væske blir generelt mer tett og får en tykkere tyktflytende konsistens når temperaturen synker fordi den mister energi. Molekylene flytte tettere sammen, og den enkle strømningen reduseres som molekylene blir mer sammenhengende . Det finnes to typer viskositet : kinematiske og dynamiske . Den numerisk parameter , kinematisk viskositet , er forholdet mellom en substans dynamiske viskositet til dens densitet. Dynamisk viskositet er kraften per arealenhet som kreves for væsken å bevege seg på et horisontalt plan
Trykk

Tettheten av et stoff varierer med temperatur og trykk . Når temperaturen øker , avtar tettheten i de fleste materialer mens volumet av stoffet øker etter hvert som molekyler absorberer energi og bevege seg lengre fra hverandre . Som et mål på styrken per flateenhet , kan væsketrykket være forårsaket av tyngdekraften i en lukket beholder . Væsker ta på formen deres container fordi trykket gjelder i alle retninger .
Stater Matter

Trykk, tetthet, temperatur og tilstand av materie er alle relatert . En høyere temperatur reduserer tettheten av et fluidum . Øke trykket har motsatt effekt . Tettheten eller molekylære pakking, av en substans endres radikalt som stoffet fra fast til flytende til gass. Høye temperaturer heve trykket på et fluidum . Økt trykk og senke temperaturen gjør det mulig å produsere flytende nitrogen , for eksempel. Vann er det unntak. Den inneholder polare molekyler som har en annen ladning på hver ende , og de ​​like ladninger på de individuelle vannmolekyler frastøter hverandre . Som temperaturen øker , vannmolekyler aktivt sprette rundt på grunn av økningen i energi og deres kostnad frastøting å gjøre vannet utvide. Reaksjonen skjer i omvendt som termisk energi er redusert , og temperaturen synker . Med de fleste stoffer , tetthet øker etter hvert som stoffet størkner , men de ladede molekyler i vann frastøte hverandre , slik at det samles sammen av molekylene er ikke så tett som med de fleste stoffer. Som et resultat , flyter solid is på vannet.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)