Slik Mål flatemotstand av halvledere

Elektrisitet er på grunn av strømmen av ladde partikler gjennom metalliske ledninger. Ettersom elektronene flyter , sprede de av hverandre , og ut på siden av ledningen , noe som reduserer den effektive strøm. Disse spredningshendelserkombineres for å danne en makroskopisk størrelse som er kjent som motstanden i ledningen , og det kan typisk måles med multimeter. Et beslektet kvantitet er ark motstand som er definert som blir resistivitet delt på tykkelsen på semiconductor.Things du trenger
Semiconductor spesifikasjonsarket
Digital calipers på
Vis flere instruksjoner

1

Les spesifikasjonsarket som følger med halvledende materiale. Alle halvleder produsenter leverer en spesifikasjon ark og dette vil ha den spesifikke motstand av materialet. Den spesifikke motstand for et materiale er et mål på hvor mye spredning oppstår innenfor et fast volum. Enhetene av resistivitet vanligvis er sitert i Ohm meter .
2

måle tykkelsen av det halvledende materiale ved hjelp av målepunktene. Åpne kalipperenes kjever og nøye plassere halvledende materiale mellom dem . Lukke kjevene forsiktig , slik at de øvre og nedre kjever er å gjøre kontakt med det halvledende materiale . Den digitale skjermen viser den målte tykkelsen . Ta et notat av tykkelsen i enheter av meter .
3

Beregn ark motstand . Arket motstand er lik den spesifikke motstand dividert med tykkelse:

Rsheet = Rho /t

Hvor Rho er den spesifikke motstand i Ohm- meter , og t er tykkelsen i meter. Enhetene ark motstand er Ohm per kvadrat.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)