Slik konverterer cm3 til MM3

SI-systemet av måleenheter , ellers kjent som det metriske system , er svært mye brukt for en rekke årsaker . En av de viktigste fordelene ved å bruke metriske enheter er enkel konvertering mellom ulike tiltak. Måleren er det metriske lengdeenhet , er en centimeter en hundredel av en måler og en millimeter er en tusendel . Det metriske systemet terninger disse tiltakene for å produsere enheter av volum ; kubikkcentimeterog kubikkmillimeter . Du kan konvertere fra cm3 til MM3 bruke en enkelt konverterings factor.Things du trenger
Kalkulator på
Vis flere instruksjoner

1

Skriv inn den numeriske verdien av volummåling, i enheter av kubikkcentimeter , inn i kalkulatoren . For eksempel, hvis du hadde et beger med 50 kubikkcentimeter av en væske , og du ønsket å konvertere dette tiltaket , ville du angi 50.
2

Multipliser verdien du nettopp la inn etter 1000 . Dette er omregningsfaktoren mellom kubikkcentimeter og kubikk millimeter. Denne faktoren kommer om siden det er 10 millimeter i en centimeter , og så en kubikkcentimeter ville inneholde 10 x 10 x 10 eller 1000 kubikk millimeter.
3

Rapport resultatet av beregningen som væskevolumi enheter av kubikk millimeter. I eksemplet vil du beregne 50 ganger 1000 og rapportere væskevolumet i begeret som 50.000 mm3 .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)