Liter til kilo Konvertering

er den engelske systemet som brukes i USA for generell bruk , det vitenskapelige samfunn ofte bruker det metriske systemet , så er det noen ganger nødvendig å konvertere målinger fra engelsk til metrisk . Liter er en engelsk mål på volum mens kilo er en Metric masseenhet . Derfor må du vite tettheten av væsken du måler konvertere liter til kilo . Veie stoffet som du har målevolumet, og deretter konvertere denne vekten til kilo . Måler av Volume

Volume er et mål på hvor mye væske passer inn i en container . Mengden av vann som passer inn i en beholder , for eksempel, er et mål på volumet. Væsker, faste stoffer og gasser alle har volum. Engelske enheter som måler volumet inkluderer kopper, pints , quarts og liter . Metriske enheter som måler volumet inkluderer liter og milliliter.
Tiltak av Mass

Mass er et mål på tettheten av et stoff . Vekten av vannet som passer inn i et glass , for eksempel, er et mål på massen . Væsker, faste stoffer og gasser har alle masse. Engelske enheter som måler volumet inkluderer gram, pounds og tonn . Metriske enheter masse inkluderer milligram , kilogram og gram.
Skaff Mass

Mål tettheten av stoffet du ønsker å konvertere ved å veie den. Stoffet kan veies i enten engelsk eller metriske enheter . Hvis stoffet er veid i en annen valuta enn kilo enhet , skal beløpet omgjort til kilo .
Konverter til kilo

Konvertering til kilo kan gjøres manuelt eller ved ved hjelp av en omregningstabell . Hvis konvertering fra pounds til kilo , multiplisere pounds av 0.453 fordi £ 1 tilsvarer 0,453 kilo. Tilsvarende 1 unse = 0.028 kilo 1 tonn = 907,18 kilo. Ved omlegging innenfor metriske enheter , 1 milligram = 0,000 001 kilo og 1 gram = 0,001 kilo.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)