Hvordan skrive desimaler i ulike Notations

Vitenskapelig notasjon er en metode for å skrive svært store eller svært små tall , som ofte har mange ledende eller etterfølgende nuller , i en kortere form som innebærer å multiplisere 10 opphøyd i en eksponent . Denne notasjonen har fått navnet sitt på grunn av sin tunge bruken i vitenskapene , som ofte arbeider med gigantiske eller ørsmå tall. Tallet blir konvertert er plassert i desimal form, redusere antall sifre. Instruksjoner
1

Bestem hvor mange desimaler må flyttes for å skape den enkleste desimal for et gitt antall .
2

For et lite antall , for eksempel 0,0000823 , telle til desimalplassen til høyre for 8. Multipliser tallet med 10 opphøyd i eksponent for hvor mange desimaler må flyttes : 8.23 x 10 ^ 5 . Sette et minustegn på eksponenten siden løsningen ville kreve å flytte kommaet punkt til venstre : . 8.23 x 10 ^ -5
3

For et stort antall , for eksempel 850, 000 , 000.00 , telle hvor mange steder desimaltegnet til høyre måtte flytte for det å falle mellom 8 og 5. Skriv nummeret i desimal form og multipliser med 10 til eksponenten av flekker flyttet : 8,5 x 10 ^ 8 . Merk at eksponenten forblir positive siden løsningen av notasjon ville flytte desimalpunktet til høyre.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)