Slik kalibrerer en oksygen Probe for Fermentation

Bruk 1 eller 2 år oksygensensorer eller prober , for å måle oksygen under gjæringsprosessen . Du kan bruke oksygen prober i et bredt spekter av vitenskapelige eksperimenter for å måle endringer i oksygennivået i både luft og vann. Før bruk i et eksperiment , må du kalibrere oksygen sonde . Som oksygen proben er et selv- kalibrering av systemet , kan kalibrere probe i løpet av minutter . Instruksjoner
1

Sett oksygen sonde inn i området der forsøket vil bli gjennomført .
2

Hold tasten nede for "Ja" og On /Off " Mode" knappen i 2 sekunder . Enheten slår seg på i diagnosemodus . Meldingen " Diagnostic Mode " vises på LCD- skjermen.
3

Hold nede " Minus " og "Mode" -tastene samtidig for å gå inn i programmeringsmodus . LCD- meldingen vil lese " Kalibrere skjerm ? " Trykk på " Ja" -tasten .
4

Trykk på "Ja" -tasten når LCD displayet endres til " Fresh Air Calibration ? " Instrumentet vil automatisk kalibrerer .
5

Sjekk at LCD viser et oksygennivåpå 20,9 etter kalibrering .
6

Trykk og hold nede " Mode" knappen. Oksygenet sonde vil slukkes. Trykk på " Mode" knappen igjen og sonden vil slå seg på . Sonden er nå kalibrert .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)