Slik bruker du en Fluke IR Heat Probe

Temperaturen er vanligvis målt ved hjelp av et kvikksølvtermometersom består av et hetteglass som inneholder flytende kvikksølv . Temperaturendringer fører til utvidelse og sammentrekning av kvikksølv væske som kan leses av en skala . Det kan være nyttig å måle temperaturen på et objekt uten å ta kontakt med den, og under disse omstendigheter en Fluke infrarøde ( IR) termometer (varme probe) kan være used.Things du trenger
Fluke IR-termometer

Vis flere instruksjoner
1

Fjern bakpanelet Fluke IR-termometer . Under platen er det en valgbryter (merket A) for å velge hvilke enheter av temperaturmåling . Velg ønskede enheter.
2

Sett et 9-volts batteri i Fluke IR-termometer . Plasser bakpanelet tilbake på hovedenheten.
3

Hold den infrarøde sensoren på toppen av enheten mot objektet som må temperaturen måles . Trykk og hold " On" knappen. En laser bør sees på objektet . Etter noen få sekunder temperaturen av objektet vil vises på den digitale skjermen . Den målte temperaturen vil holdes på skjermen i syv sekunder etter at målingen er ferdig .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)