Hvordan beregne Element Total & amp; Korrelasjonskoeffisientene

Elementet total korrelasjon er et mål for påliteligheten av en multi - element skala og et verktøy for å forbedre slike skalaer . Det er sammenhengen mellom en enkelt vare , og den totale poengsummen uten dette elementet. For eksempel, hvis du hadde en test som hadde 20 elementer, vil det være 20 - item total korrelasjoner . For element 1 , vil det være korrelasjonen mellom elementet 1 og summen av de andre 19 elementene. Du kan finne sammenhenger ved hjelp av et regneark , statistisk kalkulator , statistisk programvare , eller ved hand.Things du trenger
Kalkulator med korrelasjonsfunksjonen .
Vis flere instruksjoner
1

Finn den totale poengsummen for hver person ved å legge opp poengene for hvert element .
2

Trekk score for det første elementet fra summen for hver person .
3

Correlate resultatet på det første elementet med resultatet beregnet i trinn 2. Nøyaktig hvordan du gjør dette vil variere avhengig av kalkulatoren. Dette er elementet total korrelasjon for punkt 1.
4

Gjenta trinn 2 og 3 for hver andre element .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)