En introduksjon til geometri

Geometri er en spesielt nyttig gren av matematikken fordi den har mange og omfattende praktiske anvendelser , i motsetning til noen andre grener av matematikk som kan være nesten helt abstrakt og er primært brukt i vitenskapelige og tekniske spesialfelt. Geometri har hatt praktiske anvendelser siden første gangs bruk godt over 2000 år siden. I det 20. århundre , innen geometri tok store sprang fremover, og er nå aktuelt for mange typer teorier og abstrakte matematiske spekulasjoner. Hva det er

Geometri er en gren av matematikken som omhandler fysisk plass , og mer spesifikt , kjennetegn ved fysisk plass som størrelse, areal, volum og form, og deres forhold til hverandre . Du kan studere geometri i to dimensjoner - plangeometri - eller tre dimensjoner - solid geometri. Det finnes mange forskjellige typer geometri , for eksempel analytisk geometri , algebraisk geometri, differensialgeometri og projektiv geometri. Disse ulike felt av geometri kan imidlertid bli slått i hartkorn inn i to hovedområder: Euklidsk geometri og ikke- euklidsk geometri , som henviser til det tredje århundre - BC Egyptisk geometer Euclid .
Historie

Den eksakte opprinnelsen geometri synes å gå tilbake lenger enn nedtegnet historie , eller i det minste geometri er til stede i noen av de tidligste innspilte historier Egypt og Babylon , så det kan antas at geometri må ha oppstått på et sted og tid før de innspilte historier . Senere grekerne bidro til studiet av geometri, som gjorde mange islamske lærde , men det var ikke før senere århundrer og tenkere som Rene Descartes at forståelsen av geometri ble mer raffinert. Geometri som et fagområde fortsetter å utvikle seg .
Applications

er det svært sannsynlig at geometri startet ikke som en gren av matematikken , men som et sett av praktiske formler for å løse felles problemer. Dette kan ikke være kjent for sikkert, men bevis fra egyptiske og babylonske sivilisasjonene poeng til geometri blir brukt til slike formål som areal og volummålinger for beskatning og andre statlige bekymringer , samt store arkitektoniske verk . Selv i dag , mange skolebarn lære geometri ikke så abstrakt matematikk , men som et sett av regler for å løse praktiske problemer, slik som å finne arealet av en gitt form eller plass til å avgjøre byggeparametreeller bestemme eiendomsverdier eller forsikringskostnader.


moderne fremskritt

Moderne matematikere har funnet mange nye og interessante anvendelser av geometri. Feltet av fysikken , i særdeleshet, gjør bruk av de geometriske ideer på en rekke måter. Et av hovedprinsippene i strengen teori, for eksempel, er at det finnes mange flere dimensjoner enn de tre romlige dimensjoner og den fjerde dimensjon , tid . Husk at geometri er studiet av verdensrommet, og at hvis det er mange flere romlige dimensjoner enn standard tre , vil trolig ha noe å si om det geometri.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)