Hvordan beregne tid Bruke Larson Miller Parameter

Når metall utstyret fungerer ved temperaturer høyere enn halvparten av smeltetemperatur , gjennomgår den krype : deformasjon i henhold mindre krefter enn de som ville føre til deformasjon ved normale temperaturer . Creep er avhengig av driftstemperatur og hvor lenge utstyret har vært i drift . Ingeniører vanligvis teste metall til å bestemme sin brukbare levetid , men tester under driftsforhold er ikke gjennomførbart når levetiden er målt i år . I stedet ingeniører teste metall ved høyere temperaturer , og beregne Larson -Miller -parameter basert på temperaturen og tiden til svikt. Når du vet Larson -Miller parameter , kan du beregne levetiden av metall ved driftstemperaturen for utstyret. Instruksjoner
1

Del Larson -Miller parameter ved driftstemperatur av utstyret i Kelvin . Hvis parameteren er 25.000 , og temperaturen er 1000 K, for eksempel 30 000 /1000 = 25.
2

Subtraher 20 fra resultatet. For eksempel , 30-25 = 5.
3

Ta den inverse base 10 logaritmen av resultatet å finne tid til svikt i timer . For eksempel invlog ( 5 ) = 100 000 timer.
4

Fordel tid til svikt i timer etter 8760 timer per år for å finne livet av utstyret i år . For eksempel 100 000 t /( 8760 t /år) = 11,4 år .
Arkiv

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)