Hvordan er Atomic Mass enhet brukt

? Atommasseenheter en praktisk og nyttig måte å beskrive massen til et atom. Den kan brukes til å finne den gjennomsnittlige masse av et element som har flere isotoper , og kan også gi informasjon om strukturen av et atom , og hvor mange elektroner som den inneholder . Atomic Mass Unit

En atommasse enhet er definert som 1/12 av massen til et karbon -12 -atom . Som karbon -12 har 12 nukleoner , tilsvarer en atommasse -enhet omtrent til massen av en nukleon . Nukleon er den generelle betegnelsen på et proton eller nøytron . De er gruppert sammen på denne måten fordi de har nesten identiske masser . Per definisjon har karbon 12 atommasse enheter.
Convenience

Atomic masse er en praktisk måte å måle og registrere massene av atomer . Atomic massene er relative massene. Dette betyr at de ikke har noen enhet forbundet med dem. For eksempel , den atommasse av hydrogen er en. Atomer er så små at deres vekt i vanlige enheter , kilo, ville være tungvint å bruke. En hydrogenatomveier 1,67 x 10 ^ -27 kilo, som er skrevet i sin helhet er et desimaltegn etterfulgt av 26 nuller før sifrene 167. En relativ masse løser dette problemet.
Isotoper

atommasse -enheter brukes til å finne den gjennomsnittlige atommasse for hvert element. Dette kan ikke være et rundt tall hvis et element har isotoper . For eksempel , har klor isotoper slik at den har 35,5 atom- masseenheter . En isotop er et atom som har den vanlige antall protoner for det aktuelle elementet, men et annet antall nøytroner. Isotoper av det samme element har forskjellige atommasser. For å finne gjennomsnittlig atommasse for det elementet forskerne tar hensyn til atom massene og naturlige Forekomsten av isotoper.
Atomic Structure

Antallet atommasse enheter en atom har forteller deg antall nukleoner i kjernen av det atom. Du kan bruke denne informasjonen til å fortelle hvor stor atom er og å anslå antall elektroner i atomet . Atomer består nukleoner og elektroner . Antallet elektroner alltid er lik det antall protoner i et nøytralt atom , og antall protoner er vanligvis omtrent halvparten av den totale antallet nukleoner . Ved hjelp av denne informasjonen, kan du anslå antall elektroner i et atom hvis du har nummeret av atommasse enheter.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)