Hvordan å gjøre Linear proporsjoner

blir en andel en matematisk teknikk som beskriver forholdet et tall eller en variabel kan ha med en annen matematisk begrep . Noen proporsjoner kan være bare to tall , som for eksempel 10 : 2 , som kan anvendes til å definere størrelser eller delinger . Andre kan omfatte en blanding av begge variablene og tall , for eksempel F = ( 9C /5 ) + 32 , som representerer forholdet mellom Fahrenheit og Celsius . Proporsjoner er sagt å være lineær hvis de er enkelt dimensjonale, og kan representeres ved størrelsene på en skala eller linje . Instruksjoner
1

Lær hvordan du konvertere fraksjoner , som forholdstall er rett og slett en annen måte å uttrykke fraksjoner . For eksempel forholdet 3: 4 er talt som 3 til 4, som er det samme som 3/4 , og kan også bli skrevet som 0,75 . Du må kanskje beregne et forhold fra en skriftlig scenario , for eksempel hvis jeg hadde en pose som inneholder baller i forskjellige farger --- 3 blå fem oransje og 7 rosa --- og ba deg å regne ut forholdet mellom oransje ballene til totale antall alle ballene i posen , så ville du skrive antall oransje baller til det totale antall baller , eller 5 til 15 , noe som gjør 05:15 når skrevet i forholdet skjema . Husk at akkurat som fraksjoner , kan forholdstall forenkles også , noe som betyr at det mest riktige svaret ville være . 1: 3
2

Sammenlign to proporsjoner. Forholdene 1: 2 og 6:12 er lik hverandre , 1: 2 = 1/2 , 6/12 = 06:12 = 1/2 . Legg merke til at de prosenter 1: 2 og 2: 1 ikke er like, som hver er den inverse av den andre. Med dette i bakhodet kan det være lettere å sammenligne store forholdstall til en fast helt tall som en, for eksempel 23:34 og 78:12 er helt klart ikke like fordi 23:34 er mindre enn én , mens 78:12 er større enn en.
3

Bruk algebraiske ligninger når du arbeider med lineære proporsjoner som involverer ukjente variabler . Hvis du blir presentert med andelen 5/10 = y /20, ved å omorganisere vilkårene du kan la y på høyre side, med alle tallene på venstre side : 5 * 20/10 = y . Herfra forenkle brøken på venstre side for å løse y = 10. Disse typer spørsmål er også ofte kombinert med begrepene avstand , hastighet og tid. Du kan bli bedt om disse spørsmålene i stil " Hvis Mike kan kjøre 6km i 45 minutter , hvor langt han kunne kjøre i 60 minutter ? " Første plass vilkårene som en algebraisk andel : . 6/45 = x /60 , skifte 60 over til venstre side , og forenkle brøken , som skal produsere resultatet 8, eller 8km
bilder

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)