Strøm Spectrum beregningsmetoder

En effektspekter viser fordelingen av energi i en tidsserie i forhold til sitt frekvensdomenet . Som en tidsserie kan inneholde uregelmessig samplede perioder av signalet , er effektspekteret generelt ansett kontinuerlig , noe som krever en representasjon av det frekvens- verdier til å være proporsjonal med frekvensintervall . For å fjerne denne avhengigheten av intervallet , kan effektspekteret bli normalisert til å representere sin makt spektral tetthet , eller PSD . Hva er PSD ?

PSD er definert som å måle signaleffekten av et spekter per hver enhet i sin båndbredde , målt i volt kjører en 1 ohm feed, eller V ^ 2/Hz . Hvis din PSD verdi er representerer i decibel format ( dB ) , enheten for PSD endringer i dB ref. V /sqrt ( Hz ) . For å beregne PSD av en tidsserie , må du sørge for å konvertere dine enheter til hva enheten du måler for at span .
Parametrisk vs parametriske metoder

De to viktigste metodene for PSD estimering er parametrisk og ikke-parametriske . Parametriske Fremgangsmåten innbefatter bruk av parametriske modeller av en tidsserie basert på en serie av begrensede antall, ved bruk av samlet for å danne en enkelt vektor. Disse fremgangsmåter tar det for gitt at tidsseriene er en del av et lineært system som kan måles i respons til hvit støy. For å estimere en PSD bruker parametriske metoder , vil du trenger for å samle modellparametrenei serien , en som gjenspeiler oppførselen til inneholdt system .

-Parametriske metoder

Finite vs Infinite Systems .

-parametriske metoder er basert på en tidsserie som anses uendelig , og dermed ikke krever at du samle parametere eller en modell av systemet før du fortsetter. Disse metodene er i stedet basert på en prosess som kalles datavindusteknikk, hvor et utvalg av data som blir brukt i stedet for hele systemet. Dette resulterer i en svak forvrengning av resultatet , på grunn av begrenset prøven, men også gjør det mulig estimeringsperioden for å unngå toppene hvor dataene går langt utenfor det forventet oppførsel.
Eksempler på parametriske metoder

-parametriske metoder er basert på den diskrete Fourier- transform, noe som er en algoritme som er utformet for å transformere prøver av en tidsperiode inn i frekvensdomenet . Den brukes ofte for spektralanalyse , telekommunikasjon, akustikk , medisinsk bildebehandling og så videre . Vanlige eksempler på ikke-parametriske metoder omfatter periodogrammet metode (som er det mest vanlige ) , Welch -metoden ( som fordeler sekvenser inn i undersekvenser ) og Capon -metoden (som bruker utgangseffekten gjennom et båndpassfilter for å begrense responsen ) .


Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)