Slik Mål Diode Frekvens

En diode er en elektrisk komponent som gjør det mulig for en strøm til å passere gjennom den i en retning. Det finnes to former for elektrisk strøm og disse er kjent som likestrøm og vekselstrøm signaler . Responsen av en diode , avhenger av typen av strøm føres gjennom den - og hvis det er en AC- signal, er det viktig at frekvensen til strømmen. Frekvensresponsen i en diode kan måles ved hjelp av noen enkle laboratorie equipment.Things du trenger
Funktionsgenerator
oscilloskop
Diode
Vis flere instruksjoner
en

Koble den positive terminalen på funksjon generator utgang til den positive terminalen på diode . Koble den negative terminalen på funksjon generator utgang til den negative terminalen på diode .
To

Koble en av oscilloskop innganger på tvers ( parallelt med ) de positive og negative polene på diode .

3

Slå på funksjon generator , satt det å sende ut en firkantet bølge , og sette en amplitude innenfor rammene av dioden . Kontroller diode spesifikasjonsarket for å kontrollere de tilgjengelige spenningsområder . Sett en ønsket frekvens på funksjon generator .
4

Slå på oscilloskop . Endre volt /divisjon og tid /divisjon innstillingene til bølgeformen kommer til syne på oscilloskop -skjermen . Frekvensresponsen av dioden kan nå måles ved å endre frekvensen utgang på funksjon generator og ser bølgeformen på oscilloskop -skjermen .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)