Hvordan beregne den korteste veien Bruke optimalisering Algoritmer

Den korteste vei problemet er en felles dataprogrammering problem som regulerer effektiviteten av en del av koden. Computer programmerere bruke optimalisering algoritmer for å finne den korteste veien og forbedre deres kodebasen . For å beregne den korteste veien algoritmen , kan du bruke en formel , eller bare bruke en prosess med kontinuerlig forbedring og forenkling . Instruksjoner
en

Sett startpunkt for stien . Dette kalles " første noden . " Avstanden til punkt X kalles " X Avstand . "
To

Sett verdien til alle ukjente , unvisited noder lik en standardverdi på uendelig avstand .

3

Tilordne en verdi til alle de tilstøtende noder til den " første noden . " Hver verdi representerer avstanden til den noden og erstatter verdien av uendelighet som tidligere ble tildelt.
4

Angi noden med lavest avstand verdi som optimal node . Gjenta trinn med denne noden , stadig på jakt etter den korteste avstanden til du kommer node X.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)