Aktiviteter i fjerde klasse for multiplikasjon og divisjon Properties

kan Egenskapene til multiplikasjon og divisjon være noe abstrakt . Fjerdeklassinger , som fortsatt er veldig konkret i sine resonnement ferdigheter , kan noen ganger sliter med å forstå disse begrepene . Bruk konkrete matematikk konsepter, slik som tillegg , har den fjerde klassinger allerede mestret å få dem til å forstå disse vanskeligere og abstrakte begreper . Repetisjon hjelper barn mestre og beholde det som blir undervist. Multiplikativ identitet Eiendom

Ifølge multiplikativ identitet eiendom , et tall multiplisert med seg selv er det nummeret. For eksempel , 20 * 1 = 20 . Forklar til fjerdeklassinger at multiplikasjon er en kortformtillegg og at du skriver et nummer ganger selv betyr bare at du ikke legger noe i det hele tatt til det nummeret, og det er derfor svaret er selve nummeret . Sammenlign 20 * 1-20 * 2, noe som betyr at for å legge 20 sammen to ganger, for ytterligere å illustrere den multiplikative identitets egenskap. Når barn mestrer kommutativ eiendom for multiplikasjon , kan du fortelle dem at divisjonen har også en kommutativ eiendom , så noen tall delt på seg selv er også selve nummeret . Vis fjerdeklassinger flere eksempler .
Kommutativ Eiendom multiplikasjon

Når multiplisere to tallene sammen , spiller det ingen rolle hvilket nummer du multiplisere første og som du multiplisere andre . For eksempel , 2 * 10 = 20 og 10 * 2 tilsvarer også 20 . Når undervisning fjerdeklassinger kommutativ eiendom multiplikasjon , har dem fullføre et regneark med to kolonner . I den første kolonne , har dem fullføre enkle to tall multiplikasjon problemer som for eksempel 2 * 10 4 * 2 10 * 1, 9 * 8 og 16 * 2 . I den tilstøtende søyle , har dem multiplisere tallene i motsatt rekkefølge slikt 10 * 2 , 2 * 4 , 1 * 10 og 8 * 9 . Gi en gullstjerne til alle barn som har svar i begge kolonner kamp .
assosiative eiendom multiplikasjon

Når du multiplisere sammen en streng med tre eller flere numre , kan du gruppere tallene i hvilken som helst rekkefølge , og få det samme svaret . For eksempel , 4 * 2 * 1 er 8 på samme måte som 1 * 2 * 4, 1 * 4 * 2, 4 * 1 * 2, 2 * 4 * 1 og 2 * 1 * 4 er alle åtte . Snakke med fjerde sorteringsmaskiner omtrent gruppering tall , noe som betyr sammenkobling to tallene sammen for å multiplisere dem . I eksempelet ovenfor i 4 * 2 * 1 , du kan gruppen ( 4 * 2 ) sammen, eller ( 4 * 1 ) sammen . I uansett kombinasjon du gruppere disse tallene for å multiplisere , vil du alltid få åtte . Skriv en multiplikasjon problem på bordet som en * 2 * 3 * 4 . Vis barna hvordan du løser dette problemet ved å gruppere ( 1 * 2 ) og multiplisere å få to og ( 3 * 4 ) for å få 12 og multiplisere 12 * 2 for å få 24 . Utfordre barna til å få et annet svar ved å gruppere tallene annerledes . Har hvert barn prøver å stampe deg ved å ha deg gruppe tallene annerledes , og forbløffe dem alltid ankommer riktig svar av 24. .
Zero Eiendom Division

det er to deler til null eiendom divisjon . Først null dividert med et vilkårlig antall er lik null. For det andre , å dele et tall med null er umulig . Forklar til fjerdeklassinger at divisjon er også en kortform av tillegg ved å forklare forholdet mellom multiplikasjon og divisjon . Forklar at divisjonen er også bare en kort form for tillegg . 14/7 er 2 fordi du egentlig spør , hvor mange ganger må jeg legge sammen syv til lik 14 ? Fordi 7 + 7 = 14 , er svaret to . I 14 /0 , er du egentlig spør , hvor mange ganger må jeg legge sammen null til lik 14 ? Det spiller ingen rolle hvor mange ganger du legger null til seg selv , vil du aldri få 14 . Zero delt på 12 er alltid 0 fordi 0 /12 spør , hvor mange ganger må jeg legge til 12 sammen for å få null ? f du ikke legge den i det hele tatt , du får 0 , så null delt på et tall er alltid null .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)