Hvordan finne logaritmen av et tall

Ifølge Purplemath , eksponenter og logaritmer er motsetninger . Husk at en eksponentiell funksjon er en hvor et basetall er økt til et eksponentielle strøm , f. eks , b ^ y = x . Hvis base tallet b er større enn null og ikke er lik en enn den kan bli re- uttrykkes som en logaritme . Per definisjon , den eksponentielle uttrykket b ^ y = x kan bli re - uttrykkes som log_b x = y hvis b > 0 og b er ikke lik 1.Things du trenger
Scientific Calculator på
Vis flere instruksjoner
en

Skriv både eksponentiell ligningen og tilsvarende logaritme .

B ^ y = x og log_b x = y
to

Forenkle den eksponentielle ligningen og se om det avslører løsningen for y .
3

forenkle logaritmen ved å anvende ett eller flere av de grunnleggende egenskaper av logaritmer : en

(a) log_b 1 = 0

(b ) log_b b = 1

(c ) log_b uv = log_b u + log_b v

( d ) log_b ( u /v ) = log_b u - log_b v

( e ) log_b u ^ r = r log_b u

4

Gjenta trinnene ovenfor til du har en løsning .
5

Bruk kalkulatoren din som er hensiktsmessig når en skal løse logaritmen . For eksempel bruker en TI - 89 Titanium deg inn i ligningen LOG ( x , b ) å løse log_b x .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)