Hvordan finne Determinanter uten å bruke en kalkulator

Med bruk av en matrise , matematikere og forskere kan legge inn og manipulere data for å finne forskjellige utganger i en likning . Den determinant , representert av skalafaktoren for en spesifikk matriks , er resultatet som genereres fra dataene. Determinanter kan også brukes til å fortelle om en matrise kan snus som enkeltmatrise. Instruksjoner
en

Etikett din matrise rutenett ved hjelp av sammenhengende bokstaver som begynner fra øverst til venstre mot nederst til høyre , merking horisontalt . For eksempel bør en 2 x 2 rutenett har øverste venstre boksen merket " A ", øverst til høyre boksen merket " B ", nederst til venstre boksen merket " C" og nederst til høyre boksen merket " D."
to

Multipliser verdiene fra boksene A og D sammen og B og C sammen . For eksempel, dersom boksen a har en verdi på 5 , har en D- verdi på 10, b er 2, og C- er 20, vil boksene A og D være lik 50 , og boksene B og C vil være lik 40 .

3

Trekk fra resultatene av B og C fra A og D for å finne de faktorer som bestemmer en 2 x 2 matrise rutenett . For eksempel , tar våre verdier funnet i trinn 2 , vil svaret være 10 siden 50 - . 40 = 10

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)