Hvordan finne Mass Fra Volum

Selv om forholdet mellom masse og volum er forbundet med hverandre ved et vitenskapelig ligning , må man forstå hvordan man skal finne tetthet og volum før bestemmelse av massen til et objekt . Massen refererer til vekten av et gitt objekt i forhold til gravitasjonskraften , mens volumet refererer til mengden av plass et tredimensjonalt objekt inneholder . Ved å vite volumet og tettheten av et objekt , kan du løse for masse hjelp av masse equation.Things du trenger
Beaker
Vann
Scale på
Vis flere instruksjoner

1

finne volumet av objektet ved først å plassere gjenstanden i et begerglass fylt med vann og observere forskyvning i vannet. Noter mengden av vann før og etter at objektet ble anbragt i begerglasset . Verdien av vannfortrengningser volumet av objektet.
2

Finn tettheten ved å veie gjenstanden på skalaen og tar målingen. Del volumet av objektet fra vekten tatt av lesningen å oppnå tetthet. Enheten av tettheten avhenger av enhetene du brukte til å gjennomføre beregningen
3

Finn massen ved hjelp av formelen : . Mass = Tetthet x Volum ( M = D x V ) . For eksempel , hvis tettheten av et objekt er 35 gram /​​kubikktomme og volumet er 20 inches , vil massen være 700 gram .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)