Hvordan finne den maksimalt utbytte i Kalkulus

I en realistisk søknad , er profittmaksimering ligninger brukes til å bestemme hvor mange enheter må produseres for å oppnå størst overskudd tilbake . I motsetning til i kalkulus hvor ligninger av kostnadene og inntektene er gitt til deg , må bedriftene hente sine egne kompliserte ligninger for å finne maksimal profitt. Med de kostnads-og inntekts ligninger gitt i kalkulus problemet , kan du finne ut maksimalt utbytte med noen enkle calculations.Things du trenger
Caluclator
Vis flere instruksjoner
en

Finn de kostnads-og inntektsfunksjoner. Når vi løser maksimerings overskudd i kalkulus , vil problemet som regel gi deg med kostnadene og inntektene funksjon for å starte, men vil be deg om å løse for " x ". I et maksimere profitt problem , "x" representerer antall enheter du må produsere for å generere mest mulig profitt
to

Plugg kostnader og inntektsfunksjonerinn i maksimerings overskudd ligning: . P ( x ) = R ( x ) - C (x) , hvor « R ( x )" er en omsetning funksjon og "C (x) " er kostnadsfunksjonen . For eksempel , hvis din kostnadsfunksjonen er C ( x ) = - 15x + 10 og inntektene funksjon er R ( x ) = 0,10 x ^ 2 + 2x , så din ligning ville være : en

P ( x ) = ( 0,10 x ^ 2 + 2x ) - . ( - 15x + 10 )
3

Forenkle maksimere profitt ligningen du fant i trinn 2 For eksempel , hvis du tar ligningen P ( x ) = ( 0,10 x ^ 2 + 2x ) - ( - 15x + 10 ) og forenklet det , ville det se slik ut :

P ( x ) = 0,10 x ^ 2 - 17x - 10

4

Ta den deriverte av den forenklede ligningen og sette den til null for å løse for " x ". For eksempel , hvis vår ligning var P ( x ) = 0,10 x ^ 2 - 17x - 10 , den deriverte satt til null ville være : en

0 = 0,20 x - 17
5

Finn antall enheter du vil måtte produsere for å maksimere profitt ved å løse for " x ". For eksempel , hvis den deriverte av vår ligning er 0 = 0,20 x - 17 , ville du trenger for å produsere 85 enheter for å skape en maksimal profitt

.

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)