Hvordan Mulitply en brøkdel av et heltall

Mens multiplisere hele tall er relativt grei , multiplisere en kombinasjon av hele tall og brøker sammen kan være en forvirrende matematisk begrep . Hvis du vet hvordan du skal multiplisere to brøker , konvertere en hel rekke til en brøk kan gjøre det visuelt mindre forvirrende å løse . Instruksjoner
en

konvertere hele tall til en brøk ved å plassere tallet " 1 " under hele tall. For eksempel vil en hel rekke 4 skrives som 4/1 .
To

Plasser de to fraksjoner ved siden av hverandre og formere numerators og nevnerne. For eksempel, hvis de fraksjoner som blir multiplisert er 4/1 og 5/2 , ville svaret være 20/2 . Numerators multiplisert sammen vil tilsvare 20 - 4 x 5 = 20 - og nevn multiplisert sammen ville tilsvare 2 - . 1 x 2 = 2
3

Del teller og nevner ved den minste felles multiplum for å forenkle fraksjon . For eksempel, dersom fraksjonen er 20/2, LCD kan bare være to . Derfor er den forenklede form av 20/2 ekvivalent til 10/1, eller ganske enkelt 10 .

Hobbyer, spill © (www.northgames.biz)